Дезинфектант бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно действие

6.50лв.

Производител: Ecocleaner (КРИСАЛ БАЛКАН РВД), София

ДЕЗИНФЕКТАНТ * ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

Дезинфектант – Готов за употреба с бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Вид на боцида съгласно приложение на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди:

Област на приложение:

 • дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изключение

на туберкулозни отделения и изолационни помещения);

 • дезинфекция в обекти за производство и търговия с храни;

 • дезинфекция в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, учреждения, офиси, магазини, жилищни сгради, СПА центрове, козметични и фризьорси салони, маникюр, спортни и фитнес зали и други);

 • дезинфекция във ветеринарната практика и в обекти за отглеждане на животни;

 • дезинфекция на повърхности свързани с настаняване или превоз на животни;

 • дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти преди почистване и стерилизация, лабораторна стъклария и други;

 • дезинфекция на текстил (работно облекло, болнично и спално бельо).

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба.

Почистете повърхностите/материалите, ако е необходимо, подсушете и обработете с биоцидния препарат.

Разтворa се нанася чрез избърсване, напръскване или потапяне.

Внимание: Продуктът е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид 0.08 g/ 100 g

pH 6,5-8,0 (g/l ; 20,0оC) Сигнална дума: Внимание

Количество: 500 мл


  Поръчка чрез Viber

  Снимайте продукта и изпратете снимакта на Viber номер 0876606999

  SSL връзка

  100% сигурна връзка

  Категория: