Дезинфектант – широкоспектърен за всички повърхности

17.00лв.

Производител: Ecocleaner (КРИСАЛ БАЛКАН РВД), България

Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно, частично вирусоцидно (вируси с обвивка, включително HBV и HIV) и алгицидно действие. Концентрат.

Област на приложение:

 • Дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изкл. на туберкулозни отделения и изолационни помещения)
 • обекти за производство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, ресторанти, заведения за бързо хранене, ученически и студентски столове)
 • обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, спортни зали)
 • Дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти след тяхното използване и преди стерилизация с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти
 • Дезинфекция на текстил/работно облекло, спално бельо
 • Третиране на води в технически басейни, охладителни кули в хранителната индустрия
 • Отстраняване на алги от повърхности ( стени, натрупвания)

Внимание: Продуктът  е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Съдържа: катионни ПАВ <5%

Активно вещество: Дидецилдиметил амониев хлорид  4.0 g/ 100 g

pH 6,5-8 (g/l ; 20,0оC)

Сигнална дума:  Опасно

Количество: 1 литър


  Поръчка чрез Viber

  Снимайте продукта и изпратете снимакта на Viber номер 0876606999

  SSL връзка

  100% сигурна връзка

  Категория: